Books

Yaşamak

Ya amak Yeni T rk edeki hat ra t r n n en yetkin rneklerinden biri olan Ya amak toplumsal olarak bir a d n t rmek istedi imiz ac ya bireysel bir d nyada ayd nl k sa lamaktad r Zarifo lu evremizde geli en o

 • Title: Yaşamak
 • Author: Cahit Zarifoğlu
 • ISBN: 9754731926
 • Page: 308
 • Format: None
 • Yeni T rk edeki hat ra t r n n en yetkin rneklerinden biri olan Ya amak, toplumsal olarak bir a d n t rmek istedi imiz ac ya, bireysel bir d nyada ayd nl k sa lamaktad r.Zarifo lu, evremizde geli en olaylar n g z m z yordu u ve bizim, hayat n b t nsel ak yla olan ba lar m z g l kle korudu umuz d nemde, o ba lara canl l k veren birka airimizden biridir.Ya amakYeni T rk edeki hat ra t r n n en yetkin rneklerinden biri olan Ya amak, toplumsal olarak bir a d n t rmek istedi imiz ac ya, bireysel bir d nyada ayd nl k sa lamaktad r.Zarifo lu, evremizde geli en olaylar n g z m z yordu u ve bizim, hayat n b t nsel ak yla olan ba lar m z g l kle korudu umuz d nemde, o ba lara canl l k veren birka airimizden biridir.Ya amak, iirindeki derinli in yol a t a l m getiren ve aire ait i d nyan n zenginli ini g zler n ne seren bir eserdir air, ya amay varl k ve olu un z ne dokunan bir derinlik i inde alg lad ve arka plan ndaki hikmetle anla arak ya ad i in, ayn hikmetin onun anlat m nda par ldamas pek tabiidir.

  • [PDF] Ð Free Read ↠ Yaşamak : by Cahit Zarifoğlu Ó
   308 Cahit Zarifoğlu
  • thumbnail Title: [PDF] Ð Free Read ↠ Yaşamak : by Cahit Zarifoğlu Ó
   Posted by:Cahit Zarifoğlu
   Published :2019-08-18T21:05:47+00:00

  About "Cahit Zarifoğlu"

  1. Cahit Zarifoğlu

   Cahit Zarifo lu, 1940 da Ankara da do du stanbul niversitesi Alman Dili ve Edebiyat B l m n bitirdi rencilik y llar nda s ras yla ilkokullarda retmen vekilli i, e itli gazete ve haftal k dergilerde musahhih ve teknik sekreterlik, baz zel irketlerde terc manl k, muhasebe yard mc l yapt Askerli inin k ta hizmetini Sar kam Da c Alay nda ve 1974 K br s Harek t n m teakip K br s ta ikmal etti.Goethe Enstit s n n dil kurslar na kat lmak zere iki defa Almanya ya gitti Bu s rada belli ba l Avrupa lkelerini ve k lt rlerini tan d 1975 de Makine Kimya End strisi Kurumu nda m tercim olarak al maya ba lad Bir grup arkada yla Mavera dergisinin kurulu unda ve yay n nda g rev ald 1976 da TRT Genel M d r M tercim Sekreteri g revine atand Ayn kurumun de i ik nitelerinde raport r, ara t rma g revlisi, uzman ve ef olarak al t stanbul Radyosu nda denet i olarak g rev yapt s rada 7 Haziran 1987 de vefat etti.

  969 Comments

  1. Cahit Zarifoğlu'nun kendisine yasin okuyan okurları vardır. Haziran'da şöyle bir boyunlarını büküp onu düşünürler ve ölümün korkunç bir şey olmadığını. Sonra oturup yasin okur, kendi dedelerine, ninelerine, Cahit Zarifoğlu'na ve Abdurrahim Karakoç'a hediye paketi yaparlar. (Abdurrahim Karakoç da Haziran'da vefat etmiştir.) Yaşamak'ta en sevdiğim sahne yerde bozuk para arama sahnesidir. Vapur jetonu almak için. "Yaşamak'ı okuyun" demek hiç gelmiyor içimden. Yaşam [...]


  2. Cahit Zarifoğlu Türk Edebiyatı'nda kıymeti yeni yeni anlaşılan bir isim. Elbette bunda 7 Güzel Adam dizisinin çok büyük rolü var. Gerçi sağ kesim onu hiç unutmamıştı. Hem edebiyat çevrelerinde hem gazete köşelerinde onun ismine rastlardık. Artık kitapları okunuyor, adına paneller, sempozyumlar düzenleniyor, tezler yazılıyor. İşte Yaşamak, yazarımızı kendi kaleminden tanımak isteyenler için eşsiz bir fırsat. Onu zaafları, umutları, kaygıları, mutlulukları [...]


  3. Yazarın hayatından kesitler izliyoruz, onun kafa karışıklıklarını, özlemlerini, tecrübelerini okuma fırsatı buluyoruz Zarifoğlu'nun Yaşamak'ında.Sıradışı bir günlük Yaşamak! Kronolojiye takılmadan okumak gerekiyor bence. Sıradan bir hayat değil bu. Ankara'dan Sarıkamış'a ordan Kıbrıs'a, 3 yıl ileri 5 yıl geri, bir bakmışsın babasının vefatını anlatırken, 3 sayfa sonra ailesiyle geçirdiği çocukluğu anlatmaya başlıyor şair. Üzerine eğildiği noktala [...]


  4. ne çok acı var anında morartan vuruşların biranda kan morartı ve parlamalarla ve acının ve korkunun çağırdığı et büzülmeleriyle tanınmaz hale gelen yüzlerinin dimdik ve ilk ifadesini bozmamaya çalışarak ve hep karşıya bakarak ayakta tutuyordumkıyorum. Ruhumuz dar bir şeridin içinden sızılarla geçiyor Utançla yerle bir olarak hatırlıyorum. Senin sözlerini. En sade görünümlüsünde bile fevkaladelikler olan dediklerini. Büyük edeb suçu işleyen kölene: ahire [...]


  5. "Ne çok acı var." diye başlıyor Yaşamak. Birçok kelimeyle anlatabilirim ama hiçbir kelimeyle tam olarak anlatmış olmam. Zarifoğlu'nun yeri çok ayrı benim için. Ve "Yaşamak"ı okuduğum her an daha da belirginleşti bu yeri bende. Her sayfasında, her cümlesinde yaşadım Zarifoğlu'yla, kendimi okur gibi okudum onu çünkü kendimden çok şey gördüm onda, her zamanki gibi. Ondan uzattıkça uzattım bir anda bitip gitmesin diye. Altında cümleler çizdiğim ikinci kitap oldu Y [...]


  6. Niye yazıyorum ki bunları.İçimiz bir dolap değil ki açıp bakalım. Açıp gösterelim. Yine de anlatıyoruz ama. Bizi fark edince eşyaların arasına gizlenmeye çalışan bir böceğe benziyor anlattıklarım. Gelecektim. Ama daha bir kötü hatıram olsun istemedim. Ona böyle yazdım. Merhametle bakarak gülümsedim. Görünüşü acımayı da zorlaştırıyor insana. Nereye varacağı belli olmayan kendi sağlığım taşınmaz bir yük oluyor. Hayret o da gülümsüyor. Yine demiyor [...]


  7. Bu kitap Zarifoğlu'nun okuduğum ilk kitabı, kim bilir belki de bu kitapla başlayarak hata ettim, belki başka bir kitabı ile başlamalıydım bu serüvene. Böyle diyorum çünkü kitabı her ne kadar sevsem de, birçok cümlenin altını çizip defalarca okumuş olsam da, bu kitap hakkında başkalarının yazmış olduğu satırları okudukça 'bende neden böyle bir etki bırakmadı, neden!' diye hayıflanıyorum kendimce.Daha ayrıntılı bir yorum isterseniz:Yorum: Yaşamak


  8. bir yerlerde hemen her gün uğradığı ve hiç tanınmadığı kahvede otururken biraz daha sigara içebilmek için hep bir parça simit atıştırdığını okumuştum. böyle şeyler oldu benim teknolojiden anladığım. yaşamayı kolaylaştıran şeyler. yani mesela yaşamak.


  9. Cumhuriyet dönemi şairlerinden biri olan Cahit Zarifoğlu'nun bu kitabını okuyacağım için kendimi şanslı ve mutlu hissediyorum. Çevremden de bu kitap için güzel yorumlar aldım. Bu kitabın oldukça başarılı ve şiirleriyle de etkileyeceğimi düşünerek okumaya karar verdim.


  10. ağırlığım yok, onun yerine içimde bir memnuniyet duygusu. çok memnunum. memnun ve kayıtsız, memnun ve tasasız. kendimi memnun hissediyorum. çok çok memnunum. derken on dakika sonra o hüzün gelmeye başladı.  11. Cahit Zarifoğlu'nun farklı bir anlatım tarzı var. Bu kitapta da değişik dünyalara, değişik düşünce akımlarına geçiş yapacağımı düşünüyorum.


  12. Cahit Zarifoğlu'nu ilk defa okuyacaklar başlamamalı bu kitaptan. Şiirleriyle başlanırsa biraz daha iyi olacaktır.


  13. Kitabı okurken anlamakta zorluk çektiğim yerler oldu. Dili biraz ağırdı.Buna rağmen çok beğendiğim kısımları , altını çizdiğim bölümleri oldu.


  14. kitap hakkında pek bir bilgim yok.bu kitabı tercih etmemdeki sebep yazarın yani cahit zarifoğlu'nun daha önce hiçbir kitabını okumamış olmam ve merak etmem.
  Leave a Comment